Akcesmed presenta una versió del producte Cat 2 millorada. Hem realitzat la següent infografia on expliquem tots els canvis.

infografia-cat2-novetats